VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI

Tervetuloa käyttämään minultasinulle.fi-verkkosivustoa. Verkkosivuston (”Sivusto”) omistaa ja sitä ylläpitää Merck Oy (”Merck” tai ”me”).

Näissä käyttöehdoissa (sekä niissä mainituissa tietosuoja- ja evästeperiaatteissa) kuvataan, millä ehdoin sinulla valtuutettuna käyttäjänä on oikeus käyttää Sivustoa. Sivuston käytöksi katsotaan sivun avaaminen ja selailu sekä viestien lähettäminen viestityökalun kautta. Lue käyttöehdot huolellisesti ennen Sivuston käyttöä. Käyttöehtoja sovelletaan Sivuston käyttöön.

Käyttämällä Sivustoa vahvistat hyväksyväsi käyttöehdot ja sitoutuvasi noudattamaan niitä. Ellet hyväksy käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa.

 1. Merckin toiminta Suomessa. Merck on Suomessa rekisteröity yhtiö (y-tunnus 0200696-7), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee Espoossa.

Merckiä valvoo Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lisäksi Merckiä koskevat Lääketeollisuus ry:n Eettiset ohjeet.

 1. Sivusto. Tällä verkkosivustolla kerrotaan MS-taudista ja käyttäjä voi halutessaan lähettää viestin sivuston viestityökalun kautta (kannustusviesti MS-potilaalle).

 2. Sivuston käyttö. Pidätämme oikeuden keskeyttää Sivuston tarjoamisen, vetää pois tai lakkauttaa Sivuston tai muuttaa Sivustoa kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa siitä, jos Sivusto ei jostakin syystä ole käytettävissä tiettynä hetkenä tai ajanjaksona.

Sivusto on avoin kaikille käyttäjille. Sivuston kautta lähettevien kannustusviestien tulee olla sävyltään kunnioittavia eikä niihin saa sisällyttää yksilöiviä henkilötietoja. Viesteissä ei suvaita loukkaavaa kielenkäyttöä, markkinointia tai muuta asiatonta sivustolle tarkoitettua viestintää. Sivuston ylläpitäjä varaa oikeuden muokata ja poistaa osia käyttäjän lähettämästä viestistä ennen niiden julkaisua tai olla julkaisematta viestiä lainkaan.

Emme takaa, että Sivuston sisältö tai sen kautta käytetty sisältö pätee muihin maihin tai on saatavilla muissa maissa. Emme myöskään takaa, että sivuston viestityökalun kautta lähetetty sisältö julkaistaan. Meillä on oikeus milloin tahansa varata Sivusto tai sillä kuvatut tuotteet tai palvelut vain tiettyjen henkilöiden tai tietyn alueen käyttöön.

 1. Tietoihin luottaminen. Sivustolla julkaistu tai sen sisältämä tieto tai muu aineisto on tarkoitettu yleisluonteiseksi tiedoksi ja opastukseksi. Sen ei ole tarkoitus millään tavoin korvata lääketieteellisiä neuvoja, eikä siihen pidä luottaa. Pyrimme kykymme mukaan päivittämään Sivuston tietoja, mutta emme anna nimenomaisia tai hiljaisia takuita tai vakuutuksia siitä, että Sivuston sisältö on virheetöntä, täydellistä tai ajantasaista. Emme ota mitään vastuuta, joka johtuu siitä, että Sivuston käyttäjät tai Sivuston sisältöä tietoonsa saavat henkilöt luottavat tällaiseen aineistoon. Arvioi Sivuston tietoja aina oman harkintasi mukaan.

 2. Vastuunrajoitus. Merck, sen yhteistyökumppanit ja siihen kytkeytyvät kolmannet osapuolet eivät vastaa

 1. Sivuston sisältämien tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, käytöstä tai päivittämisestä. Aineisto tarjotaan ”sellaisenaan” ilman mitään nimenomaisia tai hiljaisia lakiin, käytäntöön tai harkintaan perustuvia takuita tai ehtoja, mukaan luettuina mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta hiljaiset takuut markkinakelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja ei-loukkaavuudesta.

 2. käyttäjälle aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai seurannaisesta vahingosta, joka liittyy Sivustoon, sille linkitettyihin verkkosivustoihin ja sillä julkaistuun aineistoon tai niiden käyttöön, käytön estymiseen tai käytön tuloksiin.

Tämä ei rajoita vastuutamme huolimattomuudestamme aiheutuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta, vastuutamme petollisesta viettelystä tai asiavirheestä olennaisessa asiassa eikä muuta vastuuta, jota ei soveltuvan lain nojalla voi sulkea pois tai rajoittaa.

 1. Immateriaalioikeudet. Merck on kaikkien Sivustoon ja sillä julkaistuun aineistoon liittyvien immateriaalioikeuksien omistaja tai lisenssinhaltija. Kyseiset teokset on suojattu tekijänoikeuslaein ja kansainvälisin sopimuksin koko maailmassa. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

Merck myöntää sinulle luvan ladata, tulostaa ja kopioida Sivustolla julkaistua aineistoa vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Mahdollisten kopioiden on sisällettävä kaikki aineiston ja Sivuston sisältämät tekijänoikeusmerkinnät, muut omistusmerkinnät ja vastuunrajoituslausekkeet. Merck (ja mahdollisesti mainitut muut tekijät) on aina mainittava Sivuston sisältämän aineiston tekijöinä.

Et saa tehdä muutoksia tulostamistasi tai lataamistasi aineistoista tehtyihin paperisiin tai digitaalisiin kopioihin. Et saa myöskään käyttää kuvituksia, kaavioita, valokuvia, video- tai ääniaineistoa tai grafiikoita erillään niihin liittyvistä teksteistä. Jos tulostat, kopioit tai lataat Sivuston osia näiden käyttöehtojen vastaisesti, oikeutesi käyttää Sivustoa päättyy välittömästi ja sinun on Merckin valinnan mukaan palautettava tai tuhottava kaikki aineistosta tekemäsi kopiot.

Ellei näissä käyttöehdoissa ole nimenomaisesti toisin todettu, mitään tässä sanottua ei tule tulkita minkään Merckin tai kolmannen osapuolen tavaramerkkiä tai tekijänoikeutta koskevan lisenssin tai oikeuden myöntämiseksi.

Merck ei omista Sivustolla esiintyviä kolmannen osapuolen tavaramerkkejä tai toimi­nimiä, eikä sillä ole niihin mitään kaupallista yhteyttä. Kolmannen osapuolen tavaramerkkejä tai toiminimiä käytetään ainoastaan omistajiensa tuotteiden ja palveluiden yksilöintiin. Käyttöä ei tule tulkita Merckin suositukseksi eikä sponsoroinniksi.

 1. Käyttäjän tiedot ja tiedot Sivuston käytöstä. Käsittelemme sinua koskevia tietoja tietosuoja- ja evästeperiaatteidemme mukaisesti. Sivustoa käyttämällä annat suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja vakuutat, että antamasi tiedot pitävät paikkansa.

 2. Virukset, hakkerointi ja muut rikkomukset. Emme takaa, että Sivusto on virheetön tai virukseton tai suojassa virheiltä ja viruksilta. Vastaat itse siitä, että käyttämäsi laitteet, ohjelmistot ja alustat soveltuvat Sivuston käyttöön. Sinun tulisi käyttää virustentorjuntaohjelmistoa.

Sivuston väärinkäyttö lataamalla siihen viruksia, troijalaisia, matoja, ehdollisia pommeja tai muuta vahingollista tai teknologisesti haitallista materiaalia on kielletty. Et saa yrittää hankkia luvatonta pääsyä Sivustolle, palvelimelle, jolla Sivusto sijaitsee, tai muulle Sivustoon yhteydessä olevalle palvelimelle, tietokoneelle tai tietokantaan. Palvelunestohyökkäysten ja hajautettujen palvelunestohyökkäysten kohdistaminen Sivustoon on kiellettyä.

Tämän ehdon rikkominen on rikos. Ilmoitamme kaikista tällaisista rikkomuksista asianomaisille lainvalvontaviranomaisille ja teemme niiden kanssa yhteistyötä luovuttamalla niille henkilötietosi. Oikeutesi käyttää Sivustoa lakkaa välittömästi, jos syyllistyt tällaiseen rikkomukseen.

 1. Linkit muille verkkosivustoille. Sivusto saattaa sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille ja muuhun kolmannen osapuolen aineistoon. Emme vastaa kolmannen osapuolen verkkosivustolla tai aineistossa esitetyistä tiedoista tai mielipiteistä emmekä niihin liittyvistä vastuista.

Merck ei pysty vaikuttamaan kolmannen osapuolen verkkosivustoihin tai aineistoon eikä saa tietoa niiden sisällön muutoksista. Tämän vuoksi niiden käyttäjän on itse varmistettava, että niistä saatu tieto pitää paikkansa eivätkä niistä ladatut ohjelmistot sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia. Merck ja sen yhteistyökumppanit eivät vastaa mistään tällaisen ladatun aineiston aiheuttamasta vahingoista, kustannuksista tai vastuista.

Sivustoon voidaan käyttäjien palvelemiseksi lisätä linkkejä muille Merckin tai kolmannen osapuolen verkkosivustoille. Näihin verkkosivustoihin ei sovelleta Sivuston tietosuojaperiaatteita tai käyttöehtoja. Tutustu aina linkittämiesi verkkosivustojen tietosuojaselosteeseen ja oikeudellisiin ilmoituksiin.

 1. Sivustolle linkittäminen. Sivustolle ei saa linkittää muuta verkkosivustoa ilman Merckin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 2. Käyttöehtojen muutokset. Saatamme aika ajoin päivittää tai muuttaa käyttöehtoja. Ne on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin: näin pysyt selvillä käyttöehtojen muutoksista, jotka sitovat sinua. Jatkamalla Sivuston käyttöä hyväksyt voimassa olevat käyttöehdot. Lisäksi muualla Sivustolla voidaan julkaista käyttöehtojen kohtia korvaavia määräyksiä tai ilmoituksia.

 3. Oikeuspaikka ja sovellettava laki. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sivuston käytöstä aiheutuvat tai siihen liittyvät vaatimukset ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa. Pidätämme kuitenkin oikeuden nostaa kanteen sinua vastaan asuinmaassasi tai muussa asianmukaisessa maassa, jos rikot käyttöehtoja.

 4. Muut ehdot. Mikäli jonkin käyttöehtojen kohdan katsotaan olevan laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen kohta poistetaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden kohtien täytäntöönpanokelpoisuuteen.

 5. Lisätietoja. Sivuston sisältöön liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Merck Oy:hyn (+358 9 867 8700).

Kiitos, että käytät Sivustoa.