Omahoidolla, positiivisella mielellä ja vertaistuella
me menemme eteenpäin!