Sinnikkyyttä. Tuttavani on sinnikkyydellä jaksanut 40 vuotta.