Till start ×

Event, träffar & material

Vill du dela dina tankar och erfarenheter med anda i samma situation? Här hittar du aktuella träffar och evenemang som Merck organiserar. Du kan också följa videoföreläsningar här, när det passar dig bäst. Välkommen med!

Expert videos: De osynliga MS symtomen

Alla MS symtom syns inte utanpå, men du är inte ensam med dina symtom. I en serie av fyra videor får du expert och praktisk information om de osynliga MS symtomen och tips för att hantera dem.

De kognitiva symtomen

I den första videon talar neuropsykolog Arja Lilja om kognitiva MS symptom, såsom uppmärksamhetsproblem och minnes- och inlärningsvårigheter. Dessutom får du information om neuropsykologiska stödstrategier som kan hjälpa dig att hantera symtomen.

Fatigue

Många av MS-patienterna upplever fatigue som sjukdomens värsta symtom. I det andra avsnittet i den här videoserien, berättar specialisten i neurologi, Marja-Liisa Sumelahti, om hur fatigue manifesterar sig och om vilka hjälpmedel du kan använda.

De urologiska symptomen

De urologiska symtom som förknippas med MS-sjukdomen är vanliga och pinsamma, men de kan ofta behandlas. I det tredje avsnittet i den här videoserien, talar specialisten i urologi, Martti Aho, om de vanligaste symtomen och hur de behandlas.

MS-sjukdom och motionering

Motion kan vara till stor nytta för en person med MS. I det sista avsnittet i den här videoserien, berättar fysioterapeuten Anders Romberg om hur alla kan hitta sitt eget sätt att motionera och hur hjälpmedel kan vara till nytta för en MS-patient.