Till start ×

Fler som vill veta mer?

Mysteriet MS

MS och Covid-19 vaccin - frågor och svar

Vad är MS?

Någonting som påverkar hela ditt liv eller något du knappt behöver tänka på? Oavsett hur du upplever din sjukdom så handlar det om det här.

MS är den vanligaste sjukdomen som påverkar rörlighet och funktion genom det centrala nervsystemet hos unga vuxna. I Finland har cirka 11 000 personer** fått en MS-diagnos, och bland dem finns det dubbelt så många kvinnor som män. De flesta är mellan 20 och 40 år när de insjuknar.

MS står för multipel skleros och har också kallats sclerosis disseminata. Den är en autoimmun sjukdom där kroppen attackerar sina egna vävnader genom att bilda antikroppar. Sjukdomen riktar antikropparna mot nervändorna i den vita substansen i hjärnan och den omgivande myelinskidan.

MS-sjukdomen är mycket mångfaldig. Det är värt att påminna, att sjukdomen hos de flesta patienter är ganska lindrig och inte påverkar det normala livet på många år efter insjukningen. Sjukdomen förkortar inte heller livslängden utom i några sällsynta, mycket svåra situationer.

Symptom

Sjukdomens symptom orsakas av lokala inflammatoriska förändringar, s.k. demyelinering, i hjärnan, ryggmärgen och den optisk nerven. Vid demyelinering skadar den lokala inflammatoriska processen det isolerande skiktet, myelinproteinskidan, som omger nervimport- och exportgrenarna. De resulterande symptomen varierar mycket beroende på var i det centrala nervsystemet inflammationen ligger. När myelinskidan repar sig försvinner oftast symtomen.

Eftersom inflammation, eller ärr, kan finns på många ställen i det centrala nervsystemet, kan symptom uppkomma runtom i kroppen. Vanliga symptom i början är nedsatt syn i ena ögat och känselstörningar, t.ex. att armar och ben domnar eller känns konstiga. Muskelsvaghet i lemmarna, dubbelseende, balanssvårigheter, yrsel, talstörningar, dysfunktion av tarm och urinblåsa och trötthet kan också förekomma.

Det finns ingen botande behandling mot MS, men med dagens mediciner kan man märkbart påverka symptomen av skovvis MS.

* Källa: Atula S. MS-tauti. http://www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 28.1.2019.

**Källa: www.neurorekisteri.fi

Expert videos: De osynliga MS symtomen

Alla MS symtom syns inte utanpå, men du är inte ensam med dina symtom. I en serie av fyra videor får du expert och praktisk information om de osynliga MS symtomen och tips för att hantera dem.

De kognitiva symtomen

I den första videon talar neuropsykolog Arja Lilja om kognitiva MS symptom, såsom uppmärksamhetsproblem och minnes- och inlärningsvårigheter. Dessutom får du information om neuropsykologiska stödstrategier som kan hjälpa dig att hantera symtomen.

Fatigue

Många av MS-patienterna upplever fatigue som sjukdomens värsta symtom. I det andra avsnittet i den här videoserien, berättar specialisten i neurologi, Marja-Liisa Sumelahti, om hur fatigue manifesterar sig och om vilka hjälpmedel du kan använda.

De urologiska symptomen

De urologiska symtom som förknippas med MS-sjukdomen är vanliga och pinsamma, men de kan ofta behandlas. I det tredje avsnittet i den här videoserien, talar specialisten i urologi, Martti Aho, om de vanligaste symtomen och hur de behandlas.

MS-sjukdom och motionering

Motion kan vara till stor nytta för en person med MS. I det sista avsnittet i den här videoserien, berättar fysioterapeuten Anders Romberg om hur alla kan hitta sitt eget sätt att motionera och hur hjälpmedel kan vara till nytta för en MS-patient.