Till start ×

Fler som vill veta mer?

De kognitiva symtomen

I den första videon talar neuropsykolog Arja Lilja om kognitiva MS symptom, såsom uppmärksamhetsproblem och minnes- och inlärningsvårigheter. Dessutom får du information om neuropsykologiska stödstrategier som kan hjälpa dig att hantera symtomen.

Fatigue

Många av MS-patienterna upplever fatigue som sjukdomens värsta symtom. I det andra avsnittet i den här videoserien, berättar specialisten i neurologi, Marja-Liisa Sumelahti, om hur fatigue manifesterar sig och om vilka hjälpmedel du kan använda.

De urologiska symptomen

De urologiska symtom som förknippas med MS-sjukdomen är vanliga och pinsamma, men de kan ofta behandlas. I det tredje avsnittet i den här videoserien, talar specialisten i urologi, Martti Aho, om de vanligaste symtomen och hur de behandlas.