Till start ×

Om Merck

Merck är ett läkemedelsbolag, som grundades 1668 i Darmstadt, Tyskland. Under 350 års tid har vi försökt förstå hur männinskokroppen fungerar och hitta lösningar, som kan få människor att må bättre. Även om vi mest fokuserar på kroppens fysiska funktioner, har vi lärt oss mycket om hur sjukdomar och läkemedel påverkar hela människan och vardagen.

I Finland har vi på Merck mer än 20 års erfarenhet av behandling av MS och utveckling av nya innovationer, som gynnar patienten. Vi samarbetar mycket med patientorganisationer och professionella inom hälsovården.

Merck är verksamt över hela världen och har utvecklat läkemedel inom bland annat neurologi, onkologi och fertilitet. Våra registrerade läkemedel hittar du på https://laakeinfo.fi/

Vad är MS?

Någonting som påverkar hela ditt liv eller något du knappt behöver tänka på? Oavsett hur du upplever din sjukdom så handlar det om det här.

MS är den vanligaste sjukdomen som påverkar rörlighet och funktion genom det centrala nervsystemet hos unga vuxna. I Finland har cirka 11 000 personer** fått en MS-diagnos, och bland dem finns det dubbelt så många kvinnor som män. De flesta är mellan 20 och 40 år när de insjuknar.

MS står för multipel skleros och har också kallats sclerosis disseminata. Den är en autoimmun sjukdom där kroppen attackerar sina egna vävnader genom att bilda antikroppar. Sjukdomen riktar antikropparna mot nervändorna i den vita substansen i hjärnan och den omgivande myelinskidan.

MS-sjukdomen är mycket mångfaldig. Det är värt att påminna, att sjukdomen hos de flesta patienter är ganska lindrig och inte påverkar det normala livet på många år efter insjukningen. Sjukdomen förkortar inte heller livslängden utom i några sällsynta, mycket svåra situationer.

Symptom

Sjukdomens symptom orsakas av lokala inflammatoriska förändringar, s.k. demyelinering, i hjärnan, ryggmärgen och den optisk nerven. Vid demyelinering skadar den lokala inflammatoriska processen det isolerande skiktet, myelinproteinskidan, som omger nervimport- och exportgrenarna. De resulterande symptomen varierar mycket beroende på var i det centrala nervsystemet inflammationen ligger. När myelinskidan repar sig försvinner oftast symtomen.

Eftersom inflammation, eller ärr, kan finns på många ställen i det centrala nervsystemet, kan symptom uppkomma runtom i kroppen. Vanliga symptom i början är nedsatt syn i ena ögat och känselstörningar, t.ex. att armar och ben domnar eller känns konstiga. Muskelsvaghet i lemmarna, dubbelseende, balanssvårigheter, yrsel, talstörningar, dysfunktion av tarm och urinblåsa och trötthet kan också förekomma.

Det finns ingen botande behandling mot MS, men med dagens mediciner kan man märkbart påverka symptomen av skovvis MS.

* Källa: Atula S. MS-tauti. http://www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 28.1.2019.

**Källa: www.neurorekisteri.fi