Till start ×

Utvecklas på jobbet

Kan man skicka en puss-emoji till chefen? Med en MS-diagnos kan tankar kring jobb, karriär och framtid få helt nya drag.

Nästa steg, även om det inte går?

Jobbet. Platsen där många tillbringar en stor del av sin vakna tid. Inte så konstigt, att vi ägnar mycket tid och kraft åt att fundera på hur vi vill ha det där. Du som fått en MS-diagnos kanske tänker på jobbet mer än någonsin. Kan jag fortsätta jobba? Måste jag tänka om helt? Får jag det stöd jag behöver av kollegor och chefer?

Arbetslivet är ofta förknippat med olika prestationer och mål. En del sätter du upp för dig själv, andra tillsammans med din chef. Oavsett vad du har för ambitioner eller mål, behöver du inte glömma dem bara för att du har MS.

Ett sätt att göra jobblivet lite enklare är att tänka bort de stora karriärsmålen, som finns där långt borta, och istället fokusera på vad som motiverar dig på jobbet. Målen blir lättare att hantera och mäta, när du börjar förverkliga dem här och nu. Något som de flesta av oss skulle må bättre av.

Coachen Pernilla Aspe har funderat mycket på motivation och jobb. Här nedan kan du höra vad hon tycker.

Om tankar kring karriären, när du får en MS-diagnos.

Om att hitta din väg i arbetslivet.

Om att vara delaktig på jobbet, när du jobbar mindre.

Är jag värd lika mycket, om jag jobbar mindre?

När du märker att du inte orkar, kan förkortad arbetstid vara ett alternativ. Det är ett bra sätt att fortsätta jobba trots att du har MS. Alltid är det inte helt enkelt att bara gå ned i tid. Beroende på hur mycket du är på jobbet, kan du hamnar lite utanför när du inte ser eller är med på allt som händer på din arbetsplats. Då är det viktigt att du kräver att få samma information som dina kollegor.

Om du förkortar arbetstiden, är det inte antalet timmar du jobbar som avgör, utan vad du åstadkommer under den tid du jobbar. Du kan alltid vara en engagerad kollega, oavsett hur mycket eller lite du jobbar.

Behöver du någon att bolla frågor kring jobbet med? Du kunde prata med en coach med inriktning på jobb och karriär.

Jag har valt att vara egenföretagare. Då kan jag själv styra hur mycket jag jobbar.

Kvinna, MS-diagnos 2003